Czytaj więcej: Komunikat po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Czarnej Dąbrówce...

W środę 11 marca 2020 r. Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego omówiono sytuację związaną z pojawianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19.

 

Czytaj więcej: Komunikat

Z uwagi na zwiększoną ilość zachorowań oraz konieczność wprowadzenia zmian w związku z szerzeniem się zakażeń KORONAVIRUSEM obowiązuje do odwołania:

 

Czytaj więcej: Remont drogi wojewódzkiej 212

Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał ostatnie zadanie z planowanych w 2019 roku remontu dróg na terenie naszej gminy. Ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze nr. 212 (odcinek Kleszczyniec  - Nożyno o długości 800mb).

 

Czytaj więcej: Remont drogi Kozin – Czarna Dąbrówka

Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył kolejny etap remontu drogi 212 (Kozin – Czarna Dąbrówka). W 2018 roku wyremontowano odcinek 3 km za kwotę 1. 241.000, - zł. Obecnie ułożono nową warstwę  nawierzchni asfaltowej na długości 1,7 km za kwotę  864.000, - zł.

 

Czytaj więcej: Uwaga rolnicy !!! zwrot podatku akcyzowego – II termin

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, iż od 01 sierpnia 2019 roku do 02 września 2019 roku, przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Czytaj więcej: Remont naszych dróg wojewódzkich

Bardzo dobre wiadomości docierają od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Pana Jana Kleiszmita. Pierwszy podział środków na najbliższe remonty dróg w naszym województwie dotyczy naszej gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Selektywna segregacja odpadów komunalnych

Od dnia 01 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka obowiązuje nowy sposób selektywnej segregacji odpadów komunalnych.

 

Czytaj więcej: Remont dróg wojewódzkich

Ubiegłoroczna współpraca  z Urzędem Marszałkowskim w zakresie remontu dróg wojewódzkich przyniosła efekt w  zmodernizowanej nawierzchni na długości 7,4 km. Były to prace prowadzone na drodze 212 - Kozin - Kartkowo.

 

Czytaj więcej: Informacja nt. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informacje o zasadach odśnieżania na drogach gminnych powiatowych i wojewódzkich oraz podmiotach za to odpowiedzialnych.

 

Czytaj więcej: Kondolencje z powodu śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. W imieniu władz samorządowych składamy wyrazy szczerego współczucia po stracie samorządowca, który większość swojego życia poświęcił sprawom Małej Ojczyzny.