1808606543f168729b25799b9c565348.png

w sprawie wszczęcia procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarna Dąbrówka nad Regulaminem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Czarna Dąbrówka

określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Czytaj Więcej>>

-