6f0ecd73c95a6742be5ae63afbd9beef.png

W czwartek 7 czerwca 2018 r. w miejscowości Bochówko dokonano otwarcia i przekazania mieszkańcom terenu integracyjno-rekreacyjnego wykonanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Bochówko”.

Tego dnia odwiedzili nas cudowni ludzie, którzy przyczynili się do jego powstania. Przede wszystkim byli to Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, przedstawiciele Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Barwy Rokit, Pani Agnieszka Ciszewska- Kierownik Referatu Programów Unijnych, radny Miron Pobłocki.

Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Jan Klasa oraz Sołtys Sołectwa Bochówko Dorota Lindstedt. W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Czarna Dąbrówka życzył wszystkim mieszkańcom miłego spędzania czasu w tak urokliwym miejscu, a dzieciom radości i bezpiecznego spędzania czasu na placu zabaw.

Podczas uroczystości strażacy z OSP Czarna Dąbrówka zaprezentowali także pokaz skutków gaszenia oleju za pomocą wody. Nie trudno sobie wyobrazić jakie konsekwencje niesie za sobą takie działanie w domu.

W ramach zrealizowanego zadania powstało ogólnodostępne miejsce do rekreacji, wypoczynku i spotkań mieszkańców miejscowości Bochówko i okolic wyposażone m.in. w :
1. Plac zabaw : bujaki sprężynowe,, zestaw np. typu twierdza – 1 szt., piramida linowa – 1 szt., piaskownica – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt.,  stojak na rower – 1 szt.   
2. Zadaszony teren z ławkami;
3. Miejsce na ognisko - palenisko wyłożone kamieniami polnymi
4. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem

Zadanie to zostało dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu to kwota 263 407,84zł, w tym dofinansowanie na poziomie 97 %.

Sporządziła Aldona Drywa