s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_b0cec8a9695819fce827089510ee7e66.jpg

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bochówko wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu na placu wiejskim w miejscowości Bochówko. Zadanie przyczyniło się do poprawy wizerunku Sołectwa oraz kształtowania wyglądu placu wiejskiego.

Wartość zadania to kwota 2 276,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma : Usługi Ogólnobudowlane ADMUR Adam Fiszka - Borzyszkowski, ul. Polna 14, 77-100 Bytów