Czytaj więcej:  I etap rozbudowy szkoły w Czarnej Dąbrówce

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniona została firma która realizuje I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce. W budżecie na bieżący rok zadysponowano kwotę 300,- tyś zł.

 

Czytaj więcej: Nasi Bracia Mniejsi - Przyjaźń i Odpowiedzialność

15 września 2018 roku na placu rekreacyjnym przy jeziorze w Czarnej Dąbrówce odbył się piknik „Nasi Bracia Mniejsi - Przyjaźń i Odpowiedzialność” zorganizowany przez Stowarzyszenie "Cztery Pory Roku".

 

Czytaj więcej: Remont ulicy Jabłoniowej

W Sołectwie Czarna Dąbrówka w bieżącym roku zrealizowane zostały z dofinansowaniem Unijnym dwa odcinki dróg - ulica Jeziorna z chodnikami i ulica ogrodowa. Ulica jabłoniowa systematycznie realizowana jest z funduszu sołeckiego z nawierzchnią wykonaną z  polbruku.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Czarnej Dąbrówce

W sołectwie Czarna Dąbrówka Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył zadanie remontu drogi na ul. Kaszubskiej. W okresie ostatnich dwóch lat z płyt betonowych "Jumbo" ułożono odcinek ok.1500 mb dla części zamieszkałej z wyjazdem na drogę wojewódzką 211.

 

Czytaj więcej: Budowa plaży w Czarnej Dąbrówce

Jezioro w Sołectwie Czarna Dąbrówka  zyskało nowe miejsce na estetyczny wypoczynek. Zakład Gospodarki Komunalnej  wykonał prace  związane z utworzeniem plaży. Wybagrowano  część linii brzegowej, zerwano darń, przesunięto część ziemi.

 

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na budowę PSZOK w Czarnej Dąbrówce

Dnia 24 lipca wspólnie z 14 samorządami podpisaliśmy umowę w obecności Marszałka Struka i Przewodniczącego Sejmiku p. Kleiszmita na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Dąbrówce. Koszt budowy 783,-tyś zł. w tym dofinansowanie 666, -tyś. zł.

 

Czytaj więcej: NAJWIĘKSZA DOTACJA W HISTORII GMINY 5.1 MLN ZŁ

W Urzędzie Marszałkowskim 20.06.2018r. z udziałem marszałków województwa pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach na terenie aglomeracji Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka

W dniu 30.04.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z przebudową ulicy Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce na długości 335 m.