s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_4a551f132ac0f3d1dc6d519f6c1baa04.png

Poszukiwania inwestorów chętnych do zainwestowania w różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy maja różne formy. Są to prace  np. o długofalowym strategicznym charakterze. Jest  to np. obecnie realizowany projekt opracowań studium uwarunkowań.

Pozytywny efekt przynoszą również bezpośrednie rozmowy z przedsiębiorcami. Taki pozytywny efekt przyniosły rozmowy dotyczące budowy stacji paliw w Czarnej Dąbrowce. Finał tej współpracy nastąpi najpóźniej w okolicy 15 kwietnia  b.r.

Nowym przedsięwzięciem wynikającym z kontaktów i zachęcających rozmów na inwestowanie w gminie jest realizowana w miejscowości Czarna Dąbrówka ( pomiędzy starą stacją paliw a remiza OSP)  szeregowa zabudowa 4 jednorodzinnych budynków  mieszkalnych.

Dobrze rozpromowana oferta  sprzedaży działki zainteresowała dewelopera, który jest już na etapie  uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie inwestycji planuje na miesiąc maj b.r.

Przedstawiamy szczegóły założeń projektowych przedsięwzięcia.