s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_665cc3418b83a95001d7e938142ec8d1.jpg

W dniu 29.01.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z przebudową ulicy Jeziornej w Czarnej Dąbrówce na długości 411 m. W ramach przebudowy wykonano roboty rozbiórkowe, przełożono istniejące przyłącze kablowe, wykonano wpusty uliczne z przykanalikami, ułożono nawierzchnię chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, wykonano nawierzchnię drogi z masy mineralno- asfaltowej, a także wykonano poszerzenie drogi.

Przebudowa drogi zapewniła poprawę dojazdu do Kościoła oraz usprawniła mieszkańcom dojazd do posesji.

Wykonawcą zadania była firma "POL-DRÓG " S.A. z Drawska Pomorskiego. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zamówienie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj tzn. wykonawca w ramach umowy zaprojektował i wykonał przebudowę ww. drogi.

Łączny koszt zadania wyniósł 466129,96 zł, koszty kwalifikowalne: 396 384,95 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości zadania, tj. 227 501 zł

logo_prow_2014-20.jpg