s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_345b5cc23d04fcdacaaa635e2763a41f.jpg

W dniu 30.04.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z przebudową ulicy Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce na długości 335 m.

W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonano zjazdy z kostki betonowej układane na podsypce cementowo- piaskowej również na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przy jezdni ułożono krawężniki i oporniki betonowe.

Przebudowa drogi zapewniła poprawę dojazdu do OSP oraz usprawniła mieszkańcom dojazd do posesji. Droga przed przebudową wykonana była z płyt betonowych, które zostały powtórnie wykorzystane do wykonania remontu drogi w Kłosach.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek z miejscowości Przyborzyce koło Bytowa. Koszt przebudowy drogi wyniósł 398 577,33 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wartości zadania.

logo_prow_2014-20.jpg