s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_e684cf4d479e6b0b567ddb15925686d3.jpg

Dnia 24 lipca wspólnie z 14 samorządami podpisaliśmy umowę w obecności Marszałka Struka i Przewodniczącego Sejmiku p. Kleiszmita na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Dąbrówce. Koszt budowy 783,-tyś zł. w tym dofinansowanie 666, -tyś. zł.

PSZOK to miejsce na oddanie wszelkich odpadów. W ramach projektu między innymi zakup ciągnika z rębakiem.

Realizacja projektu odbędzie się w 2019 rok.