88e4b0666b0d44fa723f7c6df2c27ab2.jpg

W sołectwie Czarna Dąbrówka Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył zadanie remontu drogi na ul. Kaszubskiej. W okresie ostatnich dwóch lat z płyt betonowych "Jumbo" ułożono odcinek ok.1500 mb dla części zamieszkałej z wyjazdem na drogę wojewódzką 211.

Remont dotyczył skrótu do drogi powiatowej w kierunku Jerzkowic na długości ok 500 mb.

Prace obejmowały uprofilowanie drogi, ułożenie warstwy  podbudowy z gruzobetonu, ułożenie warstwy z kruszywa, wałowanie.

Koszt prac wyniósł 24.481,- zł.