Czytaj więcej: Remont drogi na odcinku Łupawsko-Jasień

W dniu 5 czerwca b.r. dokonano ostatecznego odbioru odnowionej nawierzchni na odcinku Łupawsko-Jasień. Prace zostały zrealizowane w ramach projektu złożonego przez Starostwo w Bytowie do RLGD-PB (Łupawsko).

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Jasieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace wstępne pod budowę drogi wraz z chodnikiem przy szkole podstawowej w m. Jasień. Prace obejmowały wykonanie  kanalizacji odwadniającej  na długości ok.200 mb.

 

Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej przy szkole w miejscowości Jasień

W dniu 09.10.2018r. przekazano plac budowy dla realizacji zadania pn. „Przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień”. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, chodnik wzdłuż drogi o szerokości 2,0 m, peron przystankowy o wym. 20,0 x 2,0 m oraz przejścia dla pieszych.

 

Czytaj więcej: Przebudowa drogi do szkoły w miejscowości Jasień

W dniu 24.08.2018 r. Gmina Czarna Dąbrówka podpisała umowę z Województwem Pomorskim o udzielenie dotacji w kwocie 178 178,00 zł na realizacje zadania pn. „Przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień”.

 

Czytaj więcej: Budowa chodnika w Jasieniu

Starostwo w Bytowie zakończyło zadanie realizowane wspólnie z naszym Samorządem  budowę chodnika ok 250 mb. w sołectwie Jasień. W ramach prac wykonano również zatokę autobusową i parking.

 

Czytaj więcej: Nowe stroje da Zespołu Kaszubskiego ,,Niezabutczi

W dniu 13 czerwca 2018 roku wspólnie z pracownikami wydziału pozyskiwania środków pozabudżetowych przekazaliśmy 20 nowych strojów zespołowi kaszubskiemu ,,Niezabutczi" z SP Jasień.