s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_568913e2c00a4228fb75a00f473efbab.jpg

W dniu 09.10.2018r. przekazano plac budowy dla realizacji zadania pn. „Przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień”. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, chodnik wzdłuż drogi o szerokości 2,0 m, peron przystankowy o wym. 20,0 x 2,0 m oraz przejścia dla pieszych.

Zadanie obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 3914026. Wykonawcą robót budowlanych jest Spółdzielnia Usługowo – Handlowa z Rokitek. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 331.504,09 zł.

Zadanie współfinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wysokość dotacji wynosi 178 178,00 zł.