s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_01ce7e51a6e044b5dd1869364f8282ff.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace wstępne pod budowę drogi wraz z chodnikiem przy szkole podstawowej w m. Jasień. Prace obejmowały wykonanie  kanalizacji odwadniającej  na długości ok.200 mb.

Koszt prac wyniósł 34.758,- zł.

IMG_20181019_140727.jpg