s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_907211f5076f6a4bfe9e903043de9731.jpg

W dniu 5 czerwca b.r. dokonano ostatecznego odbioru odnowionej nawierzchni na odcinku Łupawsko-Jasień. Prace zostały zrealizowane w ramach projektu złożonego przez Starostwo w Bytowie do RLGD-PB (Łupawsko).

Prace obejmowały ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,847 km i chodnika przez całą wieś Łupawsko o długości 600 mb.

Całkowity koszt prac wyniósł kwotę 1.012.997, - zł,

Z czego:

220.828, - zł - wsparcie finansowe UE,

50.000, -zł - Nadleśnictwo w Bytowie

371.084, - zł - Starostwo Powiatowe w Bytowie

371.084, - zł. - Gmina Czarna Dąbrówka