s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_bd1fbdd0ba016071b2d4c7160fcf053e.jpg

Sołectwo Kartkowo zrealizowało część  swojego funduszu sołeckiego. Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał uzupełnienie  płyt "Jumbo" na drodze wewnętrznej.  Koszt prac wyniósł 5.703,- zł z czego 2.500,- zł.  zostało pokryte z funduszu  sołeckiego.