Czytaj więcej:  Budowa chodnika w Karwnie

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie budowę chodnika w miejscowości Karwno. Zadanie zostało wykonane z udziałem dwóch budżetów Rady Sołeckiej. W 2017 roku przeznaczono na budowę kwotę 14.346 ,- zł i w bieżącym roku 2018 kwota wynosiła 17.118,- zł.