s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_47631adf9f98a3b7ef5c33071cd7e768.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie budowę chodnika w miejscowości Karwno. Zadanie zostało wykonane z udziałem dwóch budżetów Rady Sołeckiej. W 2017 roku przeznaczono na budowę kwotę 14.346 ,- zł i w bieżącym roku 2018 kwota wynosiła 17.118,- zł.

Całość wykonanego zadania budowy 220 mb. chodnika zamknęło się kwotą 62.642,- zł.

Zadanie obejmowało korytowanie podłoża , umocowanie krawężników i obrzeży, wykonanie podłoża z  betonu i kruszywa, wykonanie zjazdów, ułożenie polbruku.