s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_4ab4cd1bc25df41f3d957be84ce826a1.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał kolejny odcinek budowy drogi z płyt "Jumbo" w sołectwie Kleszczyniec  w kierunku Państwa Nastały. Na odcinku 150 mb przygotowano koryto drogi, ułożono podsypkę, ułożono płytę.

Koszt prac wyniósł 39.956,- zł , z czego fundusz sołecki pokrył koszty w kwocie 8.750,- zł.