8f85cd0204681c411637fb7bd21388dd.jpg

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 czerwca 2018 r. o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących podziału Sołectwa Kleszczyniec na Sołectwo Kleszczyniec (miejscowość Kleszczyniec i Połupino) i Sołectwo Osowskie (miejscowość Osowskie i Brzezinka).

Załącznik: