Czytaj więcej: Kolorowanie przystanku w Kozach

Działania dzieci i młodzieży w ramach projektu "Młodzi Superliderzy w natarciu" dofinansowanego z programu Równać Szanse. Nasza wspaniała młodzież ubarwiła przystanek autobusowy w Kozach malując kolorowe emotikony oraz rączki.

 

Czytaj więcej: Ożywić boiska sportowe w Kozach i Mikorowie

Ruszył projekt "ożywić boiska sportowe w Kozach i Mikorowie". Projekt ma na celu zaktywizować dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu  oraz sprawić, aby wszyscy  jak najchętniej korzystali z boisk sportowych. W ramach projektu odbywają się zajęcia tenisa oraz Nordic Walking , z których z chęcią korzystają wszyscy mieszkańcy.

 

Czytaj więcej: Mega gry w Bajkowej Świetlicy

W ramach projektu "Bajkowa Świetlica" dzieci i młodzież z Kóz wykonały mega gry , które ożywiły zajęcia świetlicowe. Młodzież bardzo się zaangażowała w pracę , powstały m.in  mega bierki, mega jenga, mega domino, na ścianie powstało drzewo z rąk oraz inne prace, które na co dzień są wykorzystywane do gier i zabaw na świetlicy.

 

Czytaj więcej: Spotkanie seniorów w Kozach

Dnia 22 czerwca w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Kozach odbyło się spotkanie seniorów z gminy Czara Dąbrówka. Wzięła w nim udział również pani sołtys Zofia Dera i wójt Gminy Jan Klasa. Wydarzenie to było okazją do wielu rozmów i wspólnej zabawy.

 

Czytaj więcej: Remont Świetlicy Wiejskiej w Kozach

5 kwietnia 2018 roku dokonano ostatecznego odbioru prac budowlanych wykonanych w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowa Świetlica - przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace wykonano jakościowo dobrze i przyjęto bez uwag.