s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_fbadc26ecf8767da3d770bf01fdcd68f.jpg

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nożynko zakupiono bramki do piłki nożnej. Wartość zadania 5950,00 zł. Brutto.  Zadanie to przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa.