Czytaj więcej: Remont drogi w Rokicinach

W sołectwie Rokiciny Zakład Komunalny zakończył prace  przy odtworzeniu drogi 400 mb , do trzech posesji w kier. P. Bobkowski. Prace były utrudnione ponieważ  należało odtworzyć  drogę geodezyjnie a następnie wykonać prace  poszerzające koryto drogi związane z wywiezieniem gruntu na poboczach.