s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_494160e1c2a778e373ab3b641026e445.jpg

W sołectwie Rokiciny Zakład Komunalny zakończył prace  przy odtworzeniu drogi 400 mb , do trzech posesji w kier. P. Bobkowski. Prace były utrudnione ponieważ  należało odtworzyć  drogę geodezyjnie a następnie wykonać prace  poszerzające koryto drogi związane z wywiezieniem gruntu na poboczach.

W pierwszym etapie ułożono warstwę gruzobetonu stanowiące podłoże koryta drogi.

Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 26.824,- zł