Czytaj więcej: Remont drogi w Rokitach

Zakład Gospodarki komunalnej wykonał zadanie  remontu drogi 110 mb. w miejscowości Rokity. Nawierzchnia szutrowa została zastąpiona „polbrukiem”. Prace obejmowały wytyczenie drogi, wykonanie koryta drogi, wykonanie podłoża, zagęszczenie, ułożenie  krawężników i oporników, ułożenie „polbruku”.

 

Czytaj więcej: Termomodernizacja remizy OSP w Rokitach

Odebrane zostało kolejne zadanie z zakresu termomodernizacji. Odbył się techniczny odbiór remontu remizy OSP w Rokitach. W ramach projektu wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej, okiennej, ocieplenie ścian, ułożenie nowego tynku, montaż pompy ciepła i grzejników.

 

Czytaj więcej: Festyn letni w Rokitach

Dnia 28 lipca 2018 roku o godzinie 19.00 na placu wiejskim w Rokitach  odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej w asyście żołnierzy z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitach

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Rokitach

W sołectwie Rokity zakończono zadanie remontu odcinka drogi  od drogi powiatowej w kierunku cmentarza. Zadanie  na odcinku 223 mb zostało wykonane przez nasz Zakład Gospodarki Komunalnej.

 

Czytaj więcej: Termomodernizacja remizy strażackiej w Rokitach

Do końca  miesiąca sierpnia b.r. powinny zakończyć się prace przy termomodernizacji remizy strażackiej w Rokitach. W procedurze przetargowej została wyłoniona firma  Usługi Budowlano Ciesielskie "Domex" z Osiek.

 

Czytaj więcej: Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach

Już oficjalnie możemy przekazać Sołectwu Rokity znakomitą informację. ,,Stowarzyszenie Rokitnik” reprezentowane przez Panią H. Krauze podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację budowy świetlicy wiejskiej.