Czytaj więcej: Wieczornica poświęcona św. Janowi Pawłowi II

Dnia 14 października 2018 r. SP Nożyno, wraz z parafią św. Antoniego Padewskiego, włączyli się w obchody kolejnego Dnia Papieskiego. O godzinie 18.00 wierni zgromadzili się w kościele św. Antoniego na uroczystej wieczornicy poświęconej św. Janowi Pawłowi II.

 

Czytaj więcej: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nożynie

Zakończone zostały prace przy termomodernizacji obiektu świetlicy w miejscowości Nożyno. Prace zostały wykonane przez firmę "Ankra Bis" M. Trojański z Bytowa.

 

Czytaj więcej: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nożynie

Zakończone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji obiektu świetlicy w m. Nożyno. Prace zostaną wykonane przez firmę "Ankra Bis" M. Trojański z Bytowa.

 

Czytaj więcej: ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOŻYNO

Zakończone zostało zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno" w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020. 

 

Czytaj więcej:  Układnie sieci światłowodowej w Nożynie

Firma Orange w ostatnim czasie na terenie Gminy Czarna Dąbrówka prowadzi inwestycję budowy szerokopasmowego łącza światłowodowego (w technologii FTTH), która współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), natomiast z własnych środków firma Orange finansuje przyłącza do gospodarstw domowych (odcinek słupek abonencki – lokal) i uruchomienie usługi.

 

Czytaj więcej: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno

Do końca marca b.r. nastąpi szczegółowe opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno. Publikujemy jej częściowo opracowany wygląd elewacji. Dokumentację opracowuje architekt , który urodził się w Nożynie i spędził tam dzieciństwo, obecnie mieszkaniec Gostkowa mgr. in. Jarek Jaśniak.