s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_bdc38eaa505d25bcc117d830ade6e377.jpg

Do końca marca b.r. nastąpi szczegółowe opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno. Publikujemy jej częściowo opracowany wygląd elewacji. Dokumentację opracowuje architekt , który urodził się w Nożynie i spędził tam dzieciństwo, obecnie mieszkaniec Gostkowa mgr. in. Jarek Jaśniak.

Ogłoszony przetarg w kwietniu wyłoni wykonawcę prac budowlanych.

Miejsce to nie będzie zwykłą świetlicą a ośrodkiem wsparcia aktywnych działań na rzecz małej przedsiębiorczości, kultury, promocji. Obiekt i kreatywna osoba zatrudniona powinna znaleźć się w strukturze jednostki gminnej o podobnym charakterze działań lub też najlepiej będącej formą fundacji czy stowarzyszenia.

Forma ostatnia daje większą swobodę działań komercyjnych i możliwość samodzielnego utrzymania się.

Otoczenie sołectwa Nożyna, Unichowa i Nożynka ma swoje piękne walory krajobrazowe, które powinny być aktywnie promowane. Korzystajmy z nich tak by działały na rzecz naszej małej społeczności, chociażby poprzez wzmożony ruch turystyczny. Jeziora ,, Trzebierz”, ,, Unichowskie”, ,,Skotawa”, ,,Siedlisko Orła”, ,,Bagna Skotawsko-Unichowskie”, ,,Bogactwa runa leśnego”, ,,Rowerowy szlak słonecznikowy”, ,,Smażalnia Państwa Polańskich”, znakomity stan dróg leśnych po których poruszamy się już dziś rowerami, baza obiektów sportowych, sala gimnastyczna, stadion, obecny plac zabaw i nowo tworzony bardzo ciekawy  program działań szkoły z programu OSA, zasługująca na uznanie estetyka miejscowości to wszystko stanowi bogaty zasób i dorobek tego otoczenia.

To wszystko należy wykorzystać i zamienić w mechanizm działania. Parę lat czekaliśmy aby pokazała się linia dofinansowania unijnego, przy pomocy której można by wesprzeć odnowienie obiektu świetlicy.

Udało się i stanie się to  naszą rzeczywistością. Remont ma być ukończony w m-cu sierpniu b.r. Na przełomie marca i kwietnia spotykamy się z miejscowymi liderami życia społecznego, aby już teraz rozmawiać o zakresie i formach działania tego pięknego obiektu.