Czytaj więcej: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce

Utworzenie dla inwestycji proekologicznych tzw. ,,aglomeracji” do 2017 rok wykluczało naszą gminę z możliwości ubiegania się o pozyskiwanie środków unijnych na modernizację naszej oczyszczalni ścieków.

 

Czytaj więcej: Doposażenie placów zabaw

W ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach z Gminy Czarna Dąbrówka zakupiono i zamontowano urządzenia w ramach doposażenia placów zabaw:

 

Czytaj więcej: Nowe lampy na ul. Jabłoniowej

Firma  SOLUMEN Sp. Zoo. z Miłobądż, dokonała montażu trzech lamp solarnych na ulicy Jabłoniowej w miejscowości Czarna Dąbrówka. Łączny koszt montażu wyniósł 14.000,- zł. W lampach zastosowano obecnie najnowszą technologię oświetlenia solarnego.

 

Czytaj więcej: Remont drogi Kozin – Czarna Dąbrówka

Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył kolejny etap remontu drogi 212 (Kozin – Czarna Dąbrówka). W 2018 roku wyremontowano odcinek 3 km za kwotę 1. 241.000, - zł. Obecnie ułożono nową warstwę  nawierzchni asfaltowej na długości 1,7 km za kwotę  864.000, - zł.

 

Czytaj więcej: Remont ulicy Jabłoniowej

W sołectwie Czarna Dąbrówka został zakończony kolejny etap remontu nawierzchni na ulicy Jabłoniowej. Zakład Gospodarki Komunalnej ukończył prace polegające na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki „Polbruk” na długości 120 mb.

 

Czytaj więcej: Dodatkowe środki na remont drogi wojewódzkiej

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego J. Kleiszmit przekazał  miłą wiadomość o podziale dodatkowych środków na remonty dróg wojewódzkich. Tym dofinansowaniem zostanie objęty odcinek, obecnie chyba najgorszy co do stanu nawierzchni, kontynuacja od Kozina do Czarnej Dąbrówki (ok.1 km).

 

Czytaj więcej: VI TYDZIEŃ KASZUBSKI

W tym roku szkolnym Tydzień Kaszubski został wyznaczony na dni od 13 do 15 marca. Przygotowania do tego wydarzenia trwały wiele dni. Już w poniedziałek szkoła zaczynała przybierać różnorodne motywy kaszubskie. Poza dekoracją na holu przy każdej z izb lekcyjnych pojawiły się gazetki o tematyce kaszubskiej.

 

Czytaj więcej: Ferie zimowe w GCKiB

Dwa tygodnie ferii upłynęło w mgnieniu oka. GCKiB przygotowało bogaty program zimowej przerwy od szkoły. Pozostaje nam nic innego jak powspominać ten mile spędzony czas.