Czytaj więcej: Doposażenie placów zabaw

W ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach z Gminy Czarna Dąbrówka zakupiono i zamontowano urządzenia w ramach doposażenia placów zabaw:

 

Czytaj więcej:

Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projekt pn "Pomorskie szlaki Kajakowe - Gmina czarna Dąbrówka" został przyjęty do realizacji i otrzymał wsparcie finansowe. Wyniesie on kwotę 267.000,- zł a dotyczyć będzie głównie wykonania  pomostu - przenoski w miejscowości Kozin.

 

Czytaj więcej: Festyn Rodzinny w Kozach

Dnia 27 lipca 2019 roku w Kozach odbył się festyn letni,  który rozpoczął się o godzinie 15:00. meczem piłkarskim. Po meczu uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w animacjach, obejrzeć pokaz przygotowany przez Strażaków z Czarnej Dąbrówki oraz  bawić się w konkursach.

 

Czytaj więcej: Miejscowość Kozin

Zapraszamy do odwiedzania malowniczej miejscowości Kozin leżącej przy trasie Czarna Dąbrówka Kozy. Miejscowość o bardzo cennych walorach krajobrazowych oraz przyrodniczych, położona jest przy rzece Łupawa, która stanowi jednocześnie bazę kajakową dla turystów.

 

Czytaj więcej: Remont drogi Kozin – Czarna Dąbrówka

Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył kolejny etap remontu drogi 212 (Kozin – Czarna Dąbrówka). W 2018 roku wyremontowano odcinek 3 km za kwotę 1. 241.000, - zł. Obecnie ułożono nową warstwę  nawierzchni asfaltowej na długości 1,7 km za kwotę  864.000, - zł.

 

Czytaj więcej: Modernizacja drogi powiatowej Kozy - Mikorowo

W dniu 17 lipca przekazany został "plac budowy" na modernizację drogi powiatowej Kozy - Mikorowo. Dotychczasowe odcinki zostały wykonane przy wsparciu środków z rządowego programu wsparcia inwestycji budowy dróg samorządowych.