s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_4a5d79584935b8fdd7f7f7e93a7d544e.jpg

W dniu 27 maja 2019 roku przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami firmy „Energa Oświetlenie” na temat współpracy inwestycyjnej w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na najbliższe lata.

Określonym warunkiem na wspólne zainwestowanie jest przeprowadzenie Inwestycji w miejscach o zwartej zabudowie osiedlowej dającej relatywny szybki zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych firmie "Energa".

Wskazane zostały trzy zabudowy nowo powstających osiedli w miejscowości Nożyno, Jasień i Rokity.

W ramach wstępnie określonego porozumienia współfinansowanie odbędzie się na poziomie po 50 % udziałów w kosztach na każdą z stron. Porozumienie będzie obejmowało powstanie łącznie ok 50-60 nowych ledowych punktów świetlnych.