s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_9c815047176311ed9ffda5ed2411f20f.jpg

Stowarzyszenie LOKO – MOTYWA przy wsparciu Referatu Programów Unijnych Gminy Czarna Dąbrówka złożyło wniosek w ramach ogłoszonego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu ”Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”.

Miło nam poinformować, iż stowarzyszenie mimo dużej konkurencji wygrało  grant i tym samym otrzyma 25.000,00 zł dofinansowania na zaplanowany w ramach operacji zakres prac. Operacja obejmuje remont wraz z modernizacją schodów wejściowych do świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej architektury (2 ławki i 2 kosze) i posadzenie ozdobnej zieleni.

Oczekiwanym rezultatem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania i wizerunku świetlicy, dzięki którym będzie mogła ona rozpocząć swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Szacowany koszt operacji to 50.000,00 zł, dofinansowanie 25.000,00 zł. Zakończenie prac z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na podpisanie umowy, zaplanowano na wrzesień 2020 roku.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach PROW 2014-2020.