bcd458c22965832c25fc2230221050b6.jpg

Z końcem roku szkolnego uroczyście zakończono partnerski projekt „Wymarzone przedszkole” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Operacja była realizowana przez cały rok szkolny 2018/2019 we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Wartość projektu wyniosła ponad 577 tys. zł, dofinansowanie 85 %, pozostała część stanowi wkład niefinansowy gminy w postaci np. udostepnienia sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zatem projekt nie obciążał budżetu gminy a przyniósł wiele korzyści dla szkół oraz uczestników zajęć, szkoleń.

W projekcie uczestniczyło 258 osób: 245 uczniów oddziałów przedszkolnych oraz 14 nauczycieli. Wsparciem zostały objęte wszystkie placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka: 3 oddziały (w tym 1 nowy) SP Nożyno, 4 (w tym 1 nowy) SP Rokity, 4 SP Czarna Dąbrówka, 2 SP Jasień. Celem projektu było podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz stworzenie dodatkowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej (utworzenie nowej 20 - os. grupy w OP Nożyno oraz 26 – os. w OP Rokity).

Zrealizowane działania:

  1. Remont wraz z adaptacją sali przedszkolnej, zakup wyposażenia sali w meble i pomoce dydaktyczne w tym zabawki dla nowo utworzonej grupy w SP Nożyno, zatrudnienie w ramach projektu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela.
  2. Wyposażenie sali przedszkolnej w meble i pomoce dydaktyczne w tym zabawki dla nowo utworzonej grupy oraz stworzenie gabinetu terapii integracji sensorycznej w SP Rokity.
  3. Doposażenie wszystkich szkół: monitory interaktywne w tym „magiczne dywany”, programy multimedialne, laptopy, drukarki wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, sprzęt nagłaśniający, drukarki 3D.
  4. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, integracja sensoryczna oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: robotyka, j. angielski - dla 245 dzieci;
  5. Organizacja wycieczki edukacyjnej do Grąbkowa dla wszystkich przedszkolaków;
  6. Sfinansowanie studiów podyplomowych z integracji sensorycznej dla 1 nauczyciela;
  7. Organizacja cyklu szkoleń dla 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego (zadanie partnera projektu – ODN).

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w zajęciach. Na podstawie zdjęć oraz wizytacji jednogłośnie możemy stwierdzić, iż zajęcia przyniosły dzieciom nie tylko wiedzę i nowe umiejętności ale przede wszystkim dużo radości i dobrej zabawy.

Dziękujemy także nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w zaplanowanym w cyklu szkoleń, dzięki czemu nabyli nowe kompetencje i umiejętności przydatne podczas pracy w przedszkolu.

Na podziękowania zasługują trenerzy, którzy mimo dużej kumulacji zajęć z wielkim zaangażowaniem przeprowadzili zaplanowane zajęcia w 100%.

Dziękujemy także Dyrekcjom szkół i ich pracownikom za współpracę i okazaną pomoc, podczas realizacji projektu.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszego partnera Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, bardzo dziękujemy za fachową współpracę, liczne konsultacje. Będziemy bardzo miło wspominać przesympatyczną atmosferę podczas wspólnej pracy. Dziękujemy za udział w projekcie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Referat Programów Unijnych

Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka