Czytaj więcej: Remont drogi w sołectwie Osowskie

Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki ukończył zadanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Osowskie. Na odcinku drogi o długości 250 metrów ułożono trzyśladowo płyty "JOMBO". Prace obejmowały korytowanie, ułożenie warstwy stabilizującej, zagęszczenie,, ułożenie płyt oraz ustabilizowanie gruzobetonem poboczy obustronnie  na szerokości 0,5 metra.