Czytaj więcej: Doposażenie placów zabaw

W ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach z Gminy Czarna Dąbrówka zakupiono i zamontowano urządzenia w ramach doposażenia placów zabaw:

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Rokicinach

W sołectwie Rokiciny Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył zadanie remontu drogi, który był współfinansowany z funduszu sołeckiego. Remont polegał na ułożeniu 121 metrowego odcinka drogi z płyt "Jumbo".

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Rokicinach

W sołectwie Rokiciny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi na odcinku 400 mb. Prace obejmowały poszerzenie koryta drogi , ułożenie warstwy gruzobetonu, prze-żwirowanie, zagęszczenie.

 

Czytaj więcej: Wiosenny remont dróg szutrowych

Zakład Gospodarki Komunalnej już od tygodnia prowadzi prace przy remontach naszych dróg szutrowych. Łącznie wyremontowanych zostanie około 30 km dróg gminnych o nawierzchni ułożonej z kruszywa.

 

Czytaj więcej: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rokicinach

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rokiciny. Prace przeprowadził Zakład Remontowo Budowlany Maliszewski E&M Nieczulice. Koszt całkowity prac wyniósł  63.960,- zł z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 25.000,- zł.