wydatki_fs.png

 

SOŁECTWO CZARNA DĄBRÓWKA

 1. Remont ulicy Dworcowej- 40 000,00 zł.
 2. Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie-- 11 569,70 zł.

RAZEM: 51 569,70 ZŁ.

SOŁECTWO PRZYLASKI

 1. Remont dróg gminnych- 11 589,29 zł.
 2. Spotkania kulturalne- 1 200,00 zł.

RAZEM: 12 789,29 zł.

SOŁECTWO JASIEŃ

 1. Estetyzacja sołectwa- 1 000,00 zł.
 2. Utrzymanie strony internetowej sołectwa- 300,00 zł.
 3. Utrzymanie boiska szkolnego ( wiejskiego)- 450,00 zł.
 4. Organizacja zawodów strzeleckich LOK- 500,00 zł.
 5. Spotkania kulturalne- 1 700,00 zł.
 6. Montaż lampy (Rybakówka)- 3 000,00 zł.
 7. Zakup piasku na boisko plażowe- 500,00 zł.
 8. Podłączenie lamp na placu zabaw do sieci- 6 500,00 zł.
 9. Działalność kulturalna świetlicy- 2 000,00 zł.
 10. Zakup tablicy informacyjnej- 1 200,00 zł.
 11. OSP-zakup sprzętu- 2 500,00 zł.
 12. Montaż spowalniacza- Rybakówka- 3 000,00 zł.
 13. Zakup sprzętu sportowego- 300,00 zł.
 14. Remont dróg w Jasieniu- 13 097,22 zł.

RAZEM: 36 047,22 ZŁ.

SOŁECTWO ROKITY

 1. Doposażenie OSP Rokity w sprzęt- 2 000,00 zł.
 2. Organizacja spotkań kulturalnych- 2 000,00 zł.
 3. Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity- 2 000,00 zł.
 4. Estetyzacja sołectwa- 1 354,42 zł.
 5. Zakup artykułów w ramach doposażenia świetlicy oraz prowadzenia zajęć- 1 500,00 zł.
 6. Budowa, remont dróg, chodników i oświetlenia w sołectwie- 34 000,00 zł.

RAZEM: 42 854,42 ZŁ.

SOŁECTWO KOZY

 1. Spotkania kulturalne- 1 518,00 zł.
 2. Działalność kulturalna na świetlicy- 2 500,00 zł.
 3. Budowa chodnika we wsi Kozy- 23 426,96 zł.
 4. Dofinansowanie w zakup sprzętu dla OSP- 500,00 zł.
 5. Lampa ledowa w parku- 600,00 zł.
 6. Doposażenie placu zabaw w Kozinie- 2 500,00 zł.

RAZEM: 31 044,96 ZŁ.

SOŁECTWO DĘBY

 1. Zagospodarowanie placu wiejskiego- 10 000,00 zł.
 2. Estetyzacja sołectwa- 2 959,69 zł.
 3. Organizacja spotkań kulturalnych- 500,00 zł.

RAZEM: 13 459,69 ZŁ.

SOŁECTWO ROKITKI

 1. Doposażenie placu zabaw- 6000,00 zł.
 2. Wykonanie wieńca dożynkowego- 300,00 zł.
 3. Obsługa muzyczna spotkania kulturalnego- 1 800,00 zł.
 4. Wykonanie zadaszenia przy wiacie- 5 000,00 zł.
 5. Doposażenie OSP Rokity w sprzęt- 330,56 zł.
 6. Zakup i montaż drzwi do wiaty- 2500,00 zł.
 7. Organizacja spotkania kulturalnego- 500,00 zł.
 8. Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity- 1 000,00 zł.

RAZEM: 17 430,56 ZŁ.

SOŁECTWO MYDLITA

 1. Organizacja spotkania kulturalnego- 1 500,00 zł.
 2. Remont dróg gminnych w sołectwie- 16 807,24 zł.

RAZEM: 18 307,24 ZŁ.

SOŁECTWO  KARWNO

 1. Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe- 1 000,00 zł.
 2. Zakup środków czystości na świetlicę- 300,00 zł.
 3. Organizacja spotkań kulturalnych- 1 260,00 zł.
 4. Estetyzacja sołectwa- 1 500,00 zł.
 5. Doposażenie świetlicy-1 208,15 zł.
 6. Remont drogi do Wargowa- 5 000,00 zł.
 7. Remont drogi do Mikorowa- 5 000,00 zł.
 8. Remont drogi do Soszyc- 10 000,00 zł.

RAZEM: 25 268,15 zł.

SOŁECTWO OTNOGA

 1. Remont drogi we wsi Otnoga od mostu do drogi wojewódzkiej nr 211- 12 978,53 zł.
 2. Organizacja spotkań kulturalnych- 980,00 zł.
 3. Obsługa strony internetowej sołectwa- 120,00 zł.

RAZEM: 14 078,53 ZŁ.

SOŁECTWO WARGOWO

 1. Dofinansowanie OSP Mikorowo- 677,00 zł.
 2. Estetyzacja sołectw- 500,19 zł.
 3. Spotkania integracyjne- 2 500,00 zł.
 4. Ogrodzenie placu- 7 700,00 zł.
 5. Doposażenie placu zabaw ( biegacz wolnostojący)- 4 300,00 zł.

RAZEM: 15 677,19 ZŁ.

SOŁECTWO PODKOMORZYCE

 1. Wykonanie altany na placu wiejskim- 17 294,10 zł.
 2. Organizacja spotkań kulturalnych- 910,00 zł.

RAZEM: 18 204,10 ZŁ.

SOŁECTWO BOCHÓWKO

 1. Organizacja spotkań kulturalnych- 850,00 zł.
 2. Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity- 522,71 zł.
 3. Doposażenie OSP Rokity w sprzęt- 100,00 zł.
 4. Estetyzacja sołectwa- 700,00 zł.
 5. Remont chodników i ciągu pieszo-jezdnego- 15 00,00 zł.

RAZEM: 17 172,71 ZŁ.

 

SOŁECTWO BOCHOWO

 1. Doposażenie placu zabaw-5 000,00 zł.
 2. Organizacja spotkań kulturalnych- 1 000,00 zł.
 3. Remont dróg- droga w kierunku miejscowości Pieski- 7 500,00 zł.
 4. Estetyzacja sołectwa ( m.in. uporządkowanie plaży przy jeziorze)- 5 000,00 zł.
 5. Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity- 600,00 zł.
 6. Zakup środków czystości na świetlicę- 83,93 zł.

RAZEM: 19 183,93 ZŁ.

SOŁECTWO ROKICINY

 1. Remont dróg gminnych w sołectwie- 18 894,27 zł.
 2. Organizacja spotkań kulturalnych- 2 000,00 zł.
 3. Doposażenie OSP Rokiciny- 1 000,00 zł.
 4. Zakup artykułów do wykonania wieńca- 200,00 zł.
 5. Doposażenie placu zabaw- 3 500,00 zł.
 6. Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity-500,00 zł.

RAZEM: 26 094,27 ZŁ.

SOŁECTWO KLESZCZYNIEC

 1. Remont drogi w kierunku P.Szela- 9 000,00 zł.
 2. Remont drogi gminnej wokół stawu- 9 000,00 zł.
 3. Montaż wiaty przystankowej- 2 000,00 zł.
 4. Organizacja spotkań kulturalnych- 1 200,00 zł.
 5. Estetyzacja sołectwa- 2 934,62 zł.

RAZEM: 24 134,62 ZŁ.

SOŁECTWO KOTUSZEWO

 1. Remont drogi gminnej do działki nr 38/7- 10 551,61
 2. Impreza integracyjna- 1 000,00 zł.

RAZEM: 11 551,61 ZŁ.

SOŁECTWO JERZKOWICE

 1. Organizacja spotkań kulturalnych- 1 252,23 zł.
 2. Estetyzacja sołectwa- 2 000,00 zł.
 3. Doposażenie świetlicy- 4 951,00 zł.
 4. Remont chodnika- 5 000,00 zł.
 5. Obsługa strony internetowej w sołectwie- 250,00 zł.
 6. Zakup namiotu- 3 000,00 zł.
 7. Wykonanie zadaszenie przy świetlicy- 6 650,00 zł.

RAZEM: 23 103,23 ZŁ.

SOŁECTWO KŁOSY

 1. Wykonanie rzeźby z drewna- 1 880,00 zł.
 2. Obsługa internetowa strony sołectwa- 235,00 zł.
 3. Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie- 1 400,00 zł.
 4. Remont dróg gminnych w sołectwie- 6 882,36 zł.
 5. Estetyzacja sołectwa- 800,00 zł.
 6. Montaż lampy solarnej- 3 500,00 zł.

RAZEM: 14 697,36 ZŁ.

SOŁECTWO MIKOROWO

 1. Dofinansowanie OSP Mikorowo- 1 000,00 zł.
 2. Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie- 1 000,00 zł.
 3. Dokończenie remontu szlaku pieszo-jezdnego- 17 500,00 zł.
 4. Budowa chodnika koło bloków- 2 107,70 zł.

RAZEM: 21 607,70 ZŁ.

SOŁECTWO NOŻYNKO

 1. Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców sołectwa- 1 800,00 zł.
 2. Estetyzacja sołectwa- 5 000,00 zł
 3. Zagospodarowanie placu wiejskiego- 12 487,07 zł.

RAZEM: 19 287,07 ZŁ.

SOŁECTWO UNICHOWO

 1. Doposażenie OSP Nożyno w sprzet- 500,00 zł.
 2. Remont świetlicy wiejskiej- 2 000,00 zł.
 3. Estetyzacja sołectwa- 4 500,00 zł.
 4. Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie- 1 500,00 zł.
 5. Organizacja zajęć kulturalnych dla Klubu Seniora- 500,00 zł.
 6. Remont dróg i chodników- 13 340,90
 7. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno- 1 300,00 zł.
 8. Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowanych przez SP Nożyno-700,00 zł.

RAZEM: 24 340,90 ZŁ.

SOŁECTWO NOŻYNO

 1. Dofinansowanie remontu dróg sołeckich i oświetlenia- 20 000,00 zł.
 2. Imprezy kulturalne i integracyjne- 1 522,98 zł.
 3. Doposażenie Sali domu ludowego- 5 000,00 zł.
 4. Doposażenie świetlicy środowiskowej- 800,00 zł.
 5. Dofinansowanie OSP Nożyno w sprzęt- 1 000,00 zł.
 6. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno- 500,00 zł.
 7. Dofinansowanie do projektu dokumentacji na plażę wiejską- 1 500,00 zł.

RAZEM: 30 322,98 ZŁ.

SOŁECTWO KARTKOWO

 1. Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowanych przez SP Nożyno- 800,00 zł.
 2. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno- 500,00 zł.
 3. Zakup impregnatu- 300,00 zł.
 4. Imprezy integracyjne- 1 000,00 zł.
 5. Doposażenie placu zabaw – 11 220,68 zł.

RAZEM: 13 820,68 ZŁ.

SOŁECTWO OSOWSKIE

 1. Organizacja spotkań kulturalnych- 637,00 zł.
 2. Remont dróg gminnych- 11 100,72 zł.
 3. Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno- 500,00 zł.
 4. Dofinansowanie do organizacji zajęć kulturalnych organizowanych przez SP Nożyno- 500,00 zł.

RAZEM: 12 737,72 ZŁ.

-