Czytaj więcej: Budowa szlaków pieszo jezdnych w Bochówku

Sukcesywnie następuje realizacja inwestycji z Funduszu Sołeckiego. W sołectwie Bochówko zrealizowane zostały prace związane z budową szlaków pieszo jezdnych. Wykonano cztery zadania na ogólną kwotę 30.024,-zł.