Czytaj więcej: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 800 000,00 zł na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach.

 

Czytaj więcej: Przebudowa ulicy Dworcowej w Czarnej Dąbrówce

W sołectwie Czarna Dąbrówka zakończone zostało zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka”  które wykonywała firma wyłoniona w przetargu „Usługi Ogólnobudowlane Szelburk”  z Sierakowic.

 

Czytaj więcej: Remont ul. św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont ul. św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce. Droga otrzymała nawierzchnię utwardzoną z płyt ,,Jumbo”. Na długości 100 metrów przeprowadzono wykorytowanie, ułożenie podsypki i warstwy stabilizacyjnej, ułożono trzytorowo płyty ,,Jumbo” oraz usypano gruzobeton na wzmocnienie pobocza.

 

Czytaj więcej: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach

Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach. Postęp prac jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zostały wykonane roboty budowlane reaktora SBR Nr 1 i  SBR Nr 2. Ukończono prace budowlane zbiornika retencyjnego ścieków surowych. 

 

Czytaj więcej: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podkomorzycach

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" /PSZOK/ w miejscowości Podkomorzyce. Zadanie będzie realizowane ze wsparciem w wysokości 85% z środków Unijnych (Regionalny Program Operacyjny) .