Czytaj więcej: Nowe lampy uliczne w Jasieniu

W ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Jasień Zakład Instalatorsko-Elektryczny z Jerzkowic zamontował na placu rekreacyjno - sportowym i przy tzw. ,,Rybakówce” 5 nowoczesnych lamp ulicznych. Nowe lampy „ledowe” podłączone do energii elektrycznej zastąpiły dotychczasowe lampy solarne.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Jasieniu

Na długości ok 400 metrów Firma "DROMOS" z Kartuz, realizując inwestycję przebudowy drogi Jasień - Przylaski ułożyła nową nawierzchnie asfaltową w Jasieniu. Odcinek od drogi powiatowej w kierunku Przylasek był w złym stanie, ciągłe remonty cząstkowe nie przynosiły żadnego skutku na poprawę zużytej już nawierzchni asfaltowej.

 

Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej Jasień - Przylaski”

Zgodnie z zawartą umową firma DROMOS z Kartuz zakończyła ostatnie prace przy zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa Drogi Gminnej Jasień- Przylaski”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 221.687,72 zł. Całkowity koszt prac wyniósł 443.374,44 zł .

 

Czytaj więcej: Targ Kaszubski w Jasieniu

Prezentacje sztuki ludowej lokalnych artystów, to przewodni temat Tagu Kaszubskiego, jaki zorganizowany został 15 sierpnia 2020 r. na placu wiejskim w Jasieniu. Na targu dostępne były stoiska lokalnych wystawców, tworów dzieł najróżniejszych artystów i rzemieślników oraz stoiska z tradycyjnym kaszubskim jadłem.

 

Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień

W dniu dzisiejszym 13 sierpnia 2020 r. w imieniu gminy podpisałem umowę na wykonanie w Jasieniu zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowości  Jasień”. Zadanie wykona wyłoniona w przetargu firma ,,Formella” - Produkcja i Eksploatacja Kruszywa z Niepoczołowic za zaoferowaną cenę  855.770,62 zł.

 

Czytaj więcej: Remont drogi Jasień - Przylaski

W dniu 24 lipca 2020 roku podpisaliśmy umowę na  ,,Przebudowę drogi gminnej na odcinku Jasień-Przylaski” o długości 990 m – to jest od drogi  powiatowej w Jasieniu  w kierunku Przylasek. Inwestycja dofinansowana jest w 50 % z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych.

 

Czytaj więcej: Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Jasień

W ramach Funduszu Sołeckiego, Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał remont drogi wewnętrznej w sołectwie Jasień. Roboty polegały na utworzeniu szlaku pieszo-jezdnego z wjazdami  na odcinku drogi o  długości ok 100 m.

 

Czytaj więcej: Otwarcie Klubu Senior + w Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu

7 lutego 2019 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w  Jasieniu odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior +. Klub Senior + powstał w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019.