Czytaj więcej: Nowe drzewka w Jerzkowicach

W ubiegłym tygodniu z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej Jerzkowic, posadzono trzydzieści dwa ozdobne drzewka. Dzięki takim inicjatywom miejscowość Jerzkowice jest coraz ładniejsza!!!