Czytaj więcej: Remont dróg w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 roku Gmina Czarna Dąbrówka dzięki uzyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków, wykonała zadania pn.:

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Kartkowie

Wyłoniona w przetargu Firma DROMOS z Kartuz zakończyła prace przy remoncie drogi gminnej w miejscowości Kartkowo. Prace obejmowały ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 613 mb z wykonaniem poboczy i zjazdów. 

 

Czytaj więcej: Remont drogi wojewódzkiej nr. 212

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wyremontował kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr. 212. Wyremontowany został odcinek drogi o długości 1,5 km na trasie Kartkowo - Gołębia Góra (od granicy gminy do mostu na rzece Słupia).

 

Czytaj więcej: Podziękowania

Ogromne słowa podziękowania Panu Staroście i Zarządowi Dróg Powiatowych za wsparcie remontu dróg w sołectwie Dęby i Kartkowo. Specjalistyczny sprzęt pozwolił na zamknięcie asfaltem dużych uszkodzeń nawierzchni tych dróg.