Czytaj więcej: Budowa szlaku pieszo-jezdnego w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki zakończył prace przy budowie szlaku pieszo-jezdnego w miejscowości Kleszczyniec. Roboty zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Kleszczyniec.

 

Czytaj więcej: Remont drogi wojewódzkiej nr. 212

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zakończył realizację robót przy odnowieniu 750 metrów nawierzchni asfaltowej drogi wojewódzkiej nr. 212 na odcinku Kleszczyniec (galeria) – Kleszczyniec.

 

Czytaj więcej: Remon drogi wojewódzkiej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przystąpił do zaplanowanych prac na naszym odcinku drogi wojewódzkiej nr. 212. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową o długości 1,8 km na odcinku Nożyno- Kleszczyniec.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej jest w trakcie odnawiania nawierzchni dróg szutrowych. Zima i trwające deszcze mocno naruszyły strukturę nawierzchni tego rodzaju dróg w całej gminie. Prace przeprowadzone w sołectwie Kleszcyniec kosztowały budżet gminy 6.640,- zł