Czytaj więcej: Kolejna realizacja Funduszu Sołeckiego

Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał remont szlaku pieszo jezdnego w  sołectwie Kotuszewo. Prace obejmowały korytowanie podłoża, ułożenie  oporników, ułożenie warstwy kruszywa i ułożenie kostki brukowej „Polbruk”.