Czytaj więcej: Budowa szlaku pieszo-jezdnego w miejscowości Kozy

W sołectwie Kozy Zakład Gospodarki komunalnej z Czarnej Dąbrówki zakończył zadanie pn. „Budowa szlaku pieszo-jezdnego w miejscowości Kozy”. Na wyżej wymienione zadanie Rada Sołecka w ubiegłym roku zadysponowała kwotę 16.521,- zł i w bieżącym 23.427,-zł.