Czytaj więcej: Remont dróg w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 roku Gmina Czarna Dąbrówka dzięki uzyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków, wykonała zadania pn.:

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Mydlicie

W Sołectwie Mydlita zakończony został remont odcinka drogi gminnej o długości 610 metrów na trasie Mydlita - "Owczarnia”. Prace wykonała Firma DROMOS Z Kartuz za kwotę  297.704,65 zł . Zostały one pokryte w całości z budżetu gminy, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie z bieżącego roku 16.807,24 zł.