Czytaj więcej: Remont drogi w sołectwie Rokiciny

Zakład Gospodarki komunalnej zakończył prace przy remoncie drogi w sołectwie Rokiciny. Remont polegał na wykorytowaniu nawierzchni, ułożeniu warstwy stabilizacyjnej, ułożeniu płyt ,,Jumbo,, (na szerokość 3 płyt) oraz uformowaniu poboczy.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Rokicinach

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje bieżących napraw nawierzchni dróg szutrowych. Wśród nich jest również renowacja drogi w sołectwie Rokiciny (w kierunku Państwa Wolskich). Prace obejmowały  wyrównanie nawierzchni drogi i uzupełnienie materiałem - kruszywem w  niezbędnych miejscach.