Czytaj więcej: Estetyka Jasienia.. Ciąg dalszy!

Przy udziale Funduszu Sołeckiego, Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki wykonał w sołectwie Jasień około 100 metrowy odcinek szlaku pieszo-jezdnego. 

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Obwieszczenie  Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Czytaj więcej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łupawsko

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przystąpi do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łupawsko”, na trzech odcinkach o łącznej długości 737,7 mb.

 

Czytaj więcej: Biesiada Kaszubska 2021

3 lipca 2021 roku po rocznej przerwie związanej z pandemią odbyła się XXII Biesiada Kaszubska w Jasieniu. Organizatorami biesiady byli Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, Gmina Czarna Dąbrówka, Sołectwo Jasień oraz Szkoła Podstawowa w Jasieniu.

 

Czytaj więcej: Przebudowa drogi wewnętrznej w Jasieniu

W miejscowości Jasień ostatecznie zakończyliśmy inwestycję przebudowy dróg wewnętrznych. Łączna długość wykonanej nowej nawierzchni z kostki „Polbruk” wynosi 900 metrów.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Łupawsku

Ostatni podział rządowych środków z RFRD przyniósł i nam dobre wieści. Wsparcie finansowe (50% ) otrzymał wniosek na remont drogę wewnętrznej w  miejscowości Łupawsko.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Jasieniu

Ruszyły prace zaplanowane przez Rady Sołeckie. Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki ukończył modernizację drogi w miejscowości Jasień przy tzw. ,,Rybakówce”.