Czytaj więcej: Remont chodnika w Jerzkowicach

W sołectwie Jerzkowice, Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył remont chodnika, który realizowany był w ramach funduszu sołeckiego i środków starostwa powiatowego w Bytowie.