Czytaj więcej: Remont dróg w Sołectwie Mydlita

Sołectwo Mydlita, poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej, zrealizowało swoje zadania inwestycyjne w temacie modernizacji swoich dróg. Na dwóch odcinkach (po 100 mb) ułożona została nowa nawierzchnia z płyt " Yumbo".