Czytaj więcej: Remont drogi w Sołectwie Osowskie

Kolejna inwestycja z funduszu sołeckiego - tym razem Sołectwo Osowskie zrealizowało swój główny  cel na ten rok, kontynuacje budowy drogi z płyt ,,Jumbo”. Koszt całkowity wyniósł 20.997,73 zł , w tym udział funduszu sołeckiego 10.000,- zł.