Czytaj więcej: Remont drogi w sołectwie Osowskie

Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki, mimo trudnych warunków atmosferycznych, wykonało ostatnią inwestycję drogową w tym roku - remont drogi gminnej w sołectwie Osowskie.