Czytaj więcej: Zakończenie remontu drogi w Rokitach

W dniu 7 lipca 2022 roku odbył się oficjalny odbiór wyremontowanego odcinka drogi wewnętrznej w Rokitach. Remont wykonała firma SUH z Rokitek.

 

Czytaj więcej: Remont parkingu przy Remizie OSP

Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki zakończył prace remontowo - budowlane przy parkingu Remizy OSP w Rokitach. Miejsce oczywiście zyskało na estetyce.

 

Czytaj więcej: Festyn Rodzinny w Rokitach

2 lipca 2022 roku na placu wiejskim przy jeziorze w Rokitach odbył się coroczny festyn letni. Festyn rozpoczął się o godzinie 17.00 i już od samego początku przyciągał mieszkańców i przybyłych gości do zabawy i wspólnego biesiadowania.

 

Czytaj więcej: Modernizacja hydroforni w Rokitach

Gmina Czarna Dąbrówka otrzymała dotację z Funduszu Unijnego "PROW" w wysokości 3,2 mln zł na modernizację hydroforni i rozbudowę wodociągu w Rokitach.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Rokitach

Tempo iście wyjątkowe - wczoraj rano podpisywaliśmy w właścicielem firmy "SUH Rokitki" umowę na wykonanie w Rokitach 120 metrów szlaku pieszo-jezdnego a dzisiaj już zagęszczana jest podbudowa pod ułożenie kostki.

 

Czytaj więcej: Uroczystość 40-lecia pracy pedagogicznej

Z okazji Jubileuszu 40 lecia pracy pedagogicznej w tym 16 lat pracy na stanowisku dyrektora SP Rokity, w urzędzie gminy odbyła się miła uroczystość.

 

Czytaj więcej: Remont drogi w Rokitach

Zakład Gospodarki Komunalnej z Czarnej Dąbrówki zakończył modernizację około 100 metrowego odcinka drogi wewnętrznej położonej w sołectwie Rokity.

 

Czytaj więcej: Zebranie Sołectwa Rokity

1 lutego 2022 roku w sali świetlicy wiejskiej w Rokitach odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Rokity. Spotkanie poświęcone było głównie przyjęciem planu odnowy miejscowości Rokity na lata 2022 -2029.